Druck Kopfbild

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op website www.pdg.be.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk verenigbaar met de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad vanwege de volgende onverenigbaarheden en/of uitzonderingen. De onverenigbaarheden worden hieronder opgesomd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

  • Gebruikte achtergrondafbeeldingen of afbeeldingen met externe verwijzingen kunnen waarschuwingen veroorzaken: het contrast tussen de afbeelding zelf en de onderliggende laag kan niet geforceerd worden vastgesteld. Alle op de website gebruikte kleuren zijn getoetst aan WCAG2AA.
  • Er bestaan verschillen in het aanbod van inhoud tussen de beschikbare talen op de website.
  • Er bestaat momenteel geen aanbod of uitleg van inhoud in gebarentaal of eenvoudige taal.
  • De integratie van widgets en modules op verschillende niveaus kan leiden tot een verschil in de koppenstructuur.
  • Bestaande video-inhoud en livestreams hebben geen ondertitels. Gesproken teksten worden niet weergegeven.
  • Bedieningsvlakken voor dynamische inhoud zijn volgens WCAG2AA gelabeld, maar hebben geen visuele replicatie binnen de website.
  • Inhoud of documenten die door derden worden verstrekt, zijn niet noodzakelijk toegankelijk.
  • Inhoud of documenten voor dagelijks kantoorgebruik (Word documenten, PDF documenten, Excel tabellen, PowerPoint-presentatie, onder meer) zijn niet toegankelijk.
  • Niet alle afbeeldingen hebben alternatieve teksten die de afbeelding beschrijven.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op woensdag 03 maart 2021.

Geef aan welke methode is gebruikt bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie worden de volgende maatregelen passend geacht:

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op woendsdag 03 maart 2021.

Feedback en contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze website, kunt u contact opnemen met:

de Dienst Public Relations

Tel.: +32 (0)87 31 84 00Dienst für Öffentlichkeitsarbeit anrufen: +32 (0)87 31 84 00
Email: [email protected]

Handhavingsprocedure

Als u vragen of opmerkingen heeft over het handhavingsproces van deze website versus de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad, kunt u contact opnemen met:

de Greffier van het Parlement

de heer Stephan Thomas
Email: [email protected]

Zurück Drucken Teilen