Druck Kopfbild

Politiek van dichtbij beleven

Om het werk van het Parlement te leren kennen, biedt het Parlement animatieprogramma's voor scholen aan. Het doel is de belangstelling voor democratische processen te wekken, leerlingen aan te moedigen om initiatief te nemen, de kiezers van morgen te informeren en de politiek uit de eerste hand te beleven.

Activiteiten voor lagere scholen

De Duitstalige Gemeenschap ontdekken

(+/- 25 deelnemer – 90 minuten)

Na een korte inleiding zullen de studenten het Parlement en de tentoonstelling over de identiteit van de Duitstalige Gemeenschap ontdekken door middel van een rally. De rally stelt de leerlingen in staat om op een leuke manier onderwerpen te behandelen die verband houden met de Duitstalige Gemeenschap.

De resultaten worden vervolgens gezamenlijk geëvalueerd.

Activiteiten voor secundaire scholen

Basismodule: Democratie in de Duitstalige Gemeenschap - wat betekent dit voor ons?

(+/- 25 deelnemers - 60 tot 90 minuten)

Het democratisch proces en het werk van het Parlement worden op een praktische manier gepresenteerd en ervaren. Een animatiefilm vormt de basis voor het naspelen van wat geleerd werd: de verkiezing van (fictieve) partijen - de vorming van een meerderheid - de naam van de regering - de samenstelling van de commissies.

Verdiepingsmodule: Democracity

Deelnemen in plaats van klagen - de burger heeft een keuze

(20 tot 35 deelnemers – 90 minuten)

In een rollenspel worden leerlingen tot parlementariërs en partijleden die partijprogramma's opstellen. Als gekozen volksvertegenwoordigers verdedigen zij vervolgens hun programma en sluiten compromissen met andere partijen om samen op democratische wijze een stad op te bouwen. De studenten leren standpunten te formuleren, prioriteiten te stellen, standpunten te verdedigen, argumenten te bekritiseren, tegenargumenten te formuleren, compromissen te sluiten... zoals in een democratisch gekozen parlement.

Verdiepingsmodule: discussie voor of tegen

Discussiëren in plaats van consumeren

(+/- 25 deelnemers – 30 minuten)

Aan de studenten worden verschillende thema's voorgesteld waarvoor een geanimeerde discussie plaatsvindt (bv. stemrecht >< stemplicht, volksraadplegingen ja of neen?, stemrecht voor buitenlanders ja of nee?, ....)

Hoe moeilijk is het om een democratische consensus te bereiken?

De tentoonstelling bezoeken

Natuurlijk kan u ook de tentoonstelling "Parlementaire democratie en identiteit van de Duitstalige Gemeenschap" met uw schoolklas bezoeken. De tentoonstelling toont de belangrijkste kenmerken van de identiteit van de Duitstalige Belgen, hun cultuur, de grenslocatie van de streek, de geschiedenis, de verschillende indrukken van de natuur, elementen van de economie en natuurlijk de taal die de inwoners en hun vaderland verbindt.

Praktische informatie

Hoe kunt u het beleid en de bewustwording van uw studenten bevorderen? Kom naar het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en beleef de politiek van dichtbij!

Neem contact met ons op voor meer informatie of om uw bezoek te plannen!

Inschrijvingsformulier
Informatie over de group en datum

Coordonnées

*verplichte velden