Druck Kopfbild

Het uitgebreid bureau

Het uitgebreid bureau is samengesteld uit de leden van het bureau, de fractievoorzitters en de voorzitters van de commissies.

Het uitgebreid bureau organiseert de werkzaamheden van het Parlement. Dit omvat in het bijzonder:

  • de vaststelling van het werkplan van de plenaire vergadering en de commissies,
  • de vaststelling van de dagen waarop geen vergaderingen worden gehouden,
  • de voorbereiding van een voorstel voor de agenda van de plenaire vergadering,
  • het verlenen van toestemming voor vergaderingen en parlementaire activiteiten die niet plaatshebben in het gebouw van het Parlement en waarvan de te verwachten kosten een door het uitgebreid bureau vastgesteld bedrag te boven gaan,
  • de goedkeuring en organisatie van meerdaagse studie- en informatiereizen.

 

Zurück Drucken