Druck Kopfbild

Advies, stellingnames, petities

Advies

Het Parlement brengt adviezen uit over ontwerpen en voorstellen van federale wetgeving die de Gemeenschap betreffen (bv. taalwetgeving, wetgeving inzake verdere staatshervormingen, enz.).

Stellingnames

Het Parlement biedt ook een forum voor discussie over politiek relevante kwesties. De discussies leiden vaak tot het opstellen van stellingnames.

Petities

Het petitierecht is een fundamenteel recht voor alle burgers en is verankerd in de Belgische grondwet. Een petitie moet schriftelijk worden ingediend bij het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

In principe heeft iedere burger het recht een petitie bij het Parlement in te dienen. Het Parlement buigt zich echter alleen over petities die onder de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap vallen. De petitie wordt doorgestuurd naar de hiervoor bevoegde commissie. Deze commissie kan de petitie doorverwijzen naar een andere commissie, doorverwijzen naar een minister of beslissen om ze te klasseren.

Indieners van een petitie hebben geen recht om te worden gehoord en er is geen termijn voor de behandeling van de petitie. Het is louter voorzien om elke drie maanden een samenvatting van de inhoud van de petities en besluiten naar de parlementsleden te sturen.

Zurück Drucken Teilen