Druck Kopfbild

Taken en organisatie van de parlementaire administratie

Het secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal staat de voorzitter van het Parlement en het bureau bij de uitvoering van hun taken bij. Het coördineert de werkzaamheden van de verschillende administratieve diensten.

De specifieke taken van de griffier zijn vastgelegd in het intern reglement:het griffier Stephan Thomas

  • De griffier neemt de beslissingen van het Parlement schriftelijk vast.
  • Hij maakt verslagen op van de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van het bureau.
  • Samen met de voorzitter ondertekent hij elk besluit van het Parlement en elk besluit van het bureau.
  • Hij ziet toe op de uitvoering van de besluiten van het Parlement.
  • Hij zorgt ervoor dat de archieven van het Parlement in veilige bewaring worden gehouden.
  • Hij oefent namens het bureau officieel toezicht uit op alle diensten van het Parlement en hun personeel.

Griffier: Stephan Thomas

De verschillende diensten

De commissiedienst

De expertise en publicatiedienst

De dienst interne administratie

De dienst voor publieke betrekkingen en documentatie

Zurück Drucken Teilen