Druck Kopfbild

Voor welke beleidsgebieden is de Duitstalige Gemeenschap verantwoordelijk?

Het Parlement is de wetgever van de Duitstalige Gemeenschap. Zijn kerntaak is het aannemen van decreten. Het Parlement schept het juridische kader voor de eigen aangelegenheden van de Gemeenschap, die door de federale staat aan het Parlement zijn gedelegeerd. Het Parlement kan ook wetgeving uitvaardigen voor bepaalde aangelegenheden die oorspronkelijk onder de bevoegdheid van het Waals Gewest vielen.

De Belgische Grondwet bepaalt in welke aangelegenheden het Parlement decreten kan aannemen.

Artikel 130 van de Grondwet definieert de gemeenschapsverantwoordelijkheden:

 • de culturele aangelegenheden,
 • de persoonsgebonden aangelegenheden (d.w.z. familie, gezondheid en sociale zaken),
 • het onderwijs, met volgende uitzonderingen:
  • de vaststelling van het begin en het einde van de schoolplicht,  
  • de minimumvoorwaarden voor de afgifte van diploma's,
  • de pensioenregeling voor onderwijzend personeel,
 • de samenwerking tussen de gemeenschappen, alsmede de internationale samenwerking, daarin begrepen het sluiten van verdragen voor bovengenoemde materies,
 • de samenwerking tussen de gemeenschappen, alsmede de internationale samenwerking, daarin begrepen het sluiten van verdragen,
 • het gebruik van de talen voor het onderwijs.

Artikel 139 van de Grondwet bepaalt dat het Parlement en de regering gewestelijke bevoegdheden kunnen uitoefenen.
Voorwaarde: vooraf moet een overdracht van bevoegdheden met het Waals Gewest worden overeengekomen.

Sinds 1994 zijn de bevoegdheden van het Gewest herhaaldelijk overgedragen aan de Gemeenschap. Het Parlement kan derhalve decreten aannemen met betrekking tot de volgende gewestelijke materies:

 • bescherming van monumenten en landschappen (1994) en opgravingen (1999),
 • werkgelegenheidsbeleid (1999 en 2015),
 • toezicht en financiering van gemeenten (2004, 2009 en 2014),
 • toerisme (opnieuw toegewezen na de 6e staatshervorming) (2014),
 • ruimtelijke ordening (2019),
 • huisvesting (2019),
 • delen van het energiebeleid (2019).
Zurück Drucken Teilen