Druck Kopfbild

Bevoegdheden op internationaal niveau

Weltkugel unter der Lupe

De Europese gedachte heeft de identiteit en het bewustzijn van de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap in grote mate bepaald. De mensen hebben veel sociale, economische en culturele contacten met naburige Europese streken; velen communiceren niet alleen in het Duits, maar ook in het Frans en het Nederlands.

De Duitstalige Gemeenschap is geïntegreerd in grensoverschrijdende en Europese structuren.

  • Zij sluit contracten af met Europese partnerstreken (bv. Zuid-Tirol) of met partnerstaten (bv. de Republiek Hongarije);
  • zij ratificeert Europese en internationale overeenkomsten die een weerslag hebben op de bevoegdheidsgebieden van de Duitstalige Gemeenschap (bijvoorbeeld het ontwerp voor een Europese grondwet);
  • zij is lid van de Euregio Maas-Rijn, de Grote Regio, het Europees Comité van de Regio's, het CALRE, het Europees Parlement en de BeNeLux;
  • zij is politiek vertegenwoordigd in de EU.
Zurück Drucken Teilen