Druck Kopfbild

Vorstellung einzelner Bücher aus der Bibliothek

Marc Van der Hulst, Koen Muylle

Het federale Parlement

Het federale Parlement

2016, 720 S., INNI Publishers,
ISBN 978-90-8977-733-1

Dit volledig bijgewerkte boek was dringend noodzakelijk na de zesde Staatshervorming, die een grote weerslag had op de samenstelling en de bevoegdheden van de Senaat en op de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in dit boek uitgebreid wordt ingegaan op de nieuwe samenstelling van de Senaat, de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en de gewijzigde wetgevingsprocedure, met inbegrip van de tweede lezing waarin het reglement van de Kamer voorziet, nu de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de wetgeving volledig bij die wetgevende vergadering is gelegd.

Er wordt ook stil gestaan bij een aantal hervormingen die in het zog van de zesde Staatshervorming hebben plaatsgevonden, zoals de oprichting van een deontologische commissie, het "inleidend rapport op een parlementair initiatief", de beleidsverklaringen van ministers en een hervorming van de regels inzake de verkiezingsuitgaven en de partijfinanciering.

Hoewel de update van dit boek in de eerste plaats noodzakelijk geworden was door de zesde Staatshervorming, vloeien lang niet alle bijwerkingen daaruit voort. Zo is bijvoorbeeld de impact van het EU-begrotingsbeleid op de federale begrotingskalender aanzienlijk toegenomen en wordt ook de invloed van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de werking van wetgevende vergaderingen steeds sterker voelbaar. Aan beide elementen wordt in dit boek aandacht besteed.

Quelle: INNI
Angaben aus der Verlagsmeldung

Zurück Drucken Teilen